on-line 30% ruling application

EXPE­RIENCE THE COMFORT OF OUR EXPAT­TOOL

payroll for your expats made easy

EXPE­RIENCE OUR EXPAT PAYROLL SUPPORT

Unique online application tool
In 2 weeks clarity on eligibility
Learn how we can help you
Compliance for your expat payroll
Payroll easily explained
Learn how we can help you

EXPATTEAM


Werkt u met expats, of bent u expat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij helpen u van harte met de aanvraag van de 30%regeling, het inrichten van de payroll en aanverwante juridische zaken. We besparen u gedoe, tijd en geld door u snel van de juiste adviezen te voorzien. Bel ons en we helpen u direct op weg.

 +31 (0)6 54 958 666 | +31 (0)6 28 060 246 of mail ons via mail@expatteam.nl.

Do great work
with great people

Wij zijn graag de partner van kleine en middelgrote bedrijven. Ook werken wij al jarenlang nauw samen met marktleider in salarisadministratie ADP en adviseren we expats over de hele wereld.

Over ons

Wij zijn een boutique consultancy en zijn met onze brede en jarenlange ervaring uitstekend in staat om u snel, persoonlijk en vaardig verder te helpen. Wilt u meer over ons weten? Kijk dan hier, of klik op de button om een inkijkje te krijgen in ons bedrijf. 

Laatste nieuws

Beperking 30% regeling met ingang van januari 2024;
Overgangsregeling bij afgiftedatum vóór 1 januari 2023

De belangrijkste punten kort op een rij

In het belastingplan 2023 heeft het kabinet de al eerder aangekondigde versobering van de 30% regeling nader bekendgemaakt. De aangekondigde versobering ziet er als volgt uit:

  • Met ingang van 1 januari 2024 wordt de toepassing van de 30% regeling beperkt tot het in de Wet Normering Topinkomens (WNT) opgenomen maximum van EUR 216.000 (jaar 2022, ter indicatie EUR 223.000 (jaar 2023));
  • Voor werknemers voor wie de 30% regeling in december 2022 is toegepast, geldt een overgangsregeling van 2 jaar en geldt de beperking op grond van de WNT dus pas vanaf 1 januari 2026;
  • Voor werknemers die de regeling in 2023 voor het eerst toegepast krijgen, geldt de maximering vanaf 1 januari 2024;
  • Naast toepassing van de 30% regeling kan de werkgever de kosten van een internationale school onbelast blijven vergoeden naast de 30% regeling;
  • De werkgever kan de werkelijke extra territoriale kosten (ET-kosten) vergoeden op declaratiebasis, indien de echte kosten hoger zijn.
  • Voorgesteld wordt dat per kalenderjaar een keuze dient te worden gemaakt voor het vergoeden van de ET kosten op declaratiebasis dan wel op basis van de 30% regeling. Een uitzondering geldt voor de eerste vier maanden na de tewerkstelling.

Toelichting op de aangekondigde wijzigingen

De belangrijkste wijziging in de 30% regeling is dat voor regelingen die worden afgegeven met ingang van 1 januari 2023 zal gelden dat vanaf 1 januari 2024 de regeling alleen nog maar kan worden toegepast op een inkomen overeenkomstig het in de WNT opgenomen maximum. Ligt het inkomen hoger, dan kan over dit meerdere de 30% regeling dus niet meer worden toegepast.

Wel blijft het mogelijk de daadwerkelijke ET kosten te vergoeden. Dit kan een aantrekkelijke optie zijn, indien de daadwerkelijke kosten hoger liggen dan het bedrag onder de 30% regeling. Nieuw is dat jaarlijks een keuze moet worden gemaakt tussen toepassing van de 30% vergoeding, dan wel het vergoeden op declaratiebasis van de daadwerkelijke ET kosten. Hoe die keuze zal moeten worden vormgegeven is nog niet duidelijk. Gedurende de eerste vier maanden van de tewerkstelling is het wel mogelijk te wisselen. Het daarnaast onbelast vergoeden van de kosten van een internationale school blijft eveneens mogelijk.

Er zal een overgangsregeling komen voor situaties waarbij de 30% regeling al in 2022 is toegepast. Voor deze situatie geldt, dat de huidige regeling nog tot en met december 2025 kan worden toegepast, dus zonder maximering. Daarna zal de werknemer onder de nieuwe regels vallen en dus geconfronteerd worden met de maximering van het loon waarover de 30% regeling kan worden toegepast, voor zover zijn loon boven de in de WNT genoemde inkomen ligt.

Onduidelijk is op dit moment nog hoe dient te worden omgegaan met werknemers die van werkgever wisselen in 2023 (of later) en al in 2022 een regeling hadden. Wij vermoeden dat hiervoor zal gelden dat met de wisseling, de werknemer niet meer onder het overgangsrecht zal vallen maar dat de nieuw afgegeven regeling aan de nieuwe regels zal zijn onderworpen.

Het is momenteel nog onduidelijk in hoeverre de maximering van het salaris na de overgangsperiode ook stand zal houden. Uit de stukken is op te maken dat rekening wordt gehouden met een groot aantal bezwaarschriften op dit punt, te meer omdat de periode van het overgangsrecht van 2 jaar arbitrair gekozen lijkt. Het is voor werknemers die boven het norminkomen uitkomen aan te raden bezwaar aan te tekenen tegen de genoemde wijziging. Dit dient uiterlijk binnen acht weken na ingang van de nieuwe regels (1 januari 2023) plaats te vinden. Bezwaar heeft uiteraard alleen zin indien de werknemers ook na 1 januari 2026 nog aanspraak op de regeling hebben.

Acties

Voor werknemers die op korte termijn voor het eerst naar Nederland komen en bij wie het inkomen boven de genoemde maximum inkomsten liggen uit de WNT, kan het attractief zijn om de werkzaamheden in Nederland al in december 2022 aan te vangen. Immers, indien de regeling tijdig is aangevraagd, kan in beginsel ieder geval nog tot en met december 2025 gebruik worden gemaakt van de huidige 30% regeling, zonder maximering van het inkomen genoemd in de WNT.

Voor zover u werknemers in dienst heeft die nu al gebruik maken van de regeling is het mogelijk interessant bezwaar te maken tegen de voorgenomen maximering, voor zover deze werknemers nog recht hebben op looptijd van de regeling vanaf 1 januari 2026 (dus na afloop van de overgangsregeling).

De komende tijd zal er ongetwijfeld nog meer duidelijk worden over de hiervoor genoemde aanpassingen. Wij houden u hierover op de hoogte.

Mocht u specifieke vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Krijg een persoonlijk consult

Neem vrijblijvend contact met ons op, om te onderzoeken wat we voor u kunnen doen.
Follow us

T +31 (0)6 54 958 666  
T +31 (0)6 28 060 246
mail@expatteam.nl

PO Box 30176
1303 AD Almere

Disclaimer | General conditions